Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

II Dzień Wrocławskiej Fizyki - podsumowanie

Mając w pamięci entuzjastyczne przyjęcie ubiegłorocznego Dnia Wrocławskiej Fizyki, Oddział Wrocławski PTF podjął się organizacji kolejnego wydarzenia z tej serii. Podobnie jak w ubiegłym roku, współorganizatorami DWF były trzy wrocławskie instytucje naukowe zajmujące się od kilkudziesięciu lat naukami fizycznymi, tj. Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. Tym razem gospodarzem wydarzenia, które odbyło się w sobotę 25 maja 2024 roku, była Politechnika Wrocławska. Dzięki uprzejmości JM Rektora Arkadiusza Wójsa miejscem spotkania była reprezentacyjna „Sala Dziekańska” w budynku H-14 (dawnym klubie studenckim „Tawerna”), zlokalizowanym nad malowniczym brzegiem Odry.

Przypomnijmy, że DWF jest dorocznym spotkaniem fizyków i sympatyków fizyki z obszaru objętego działalnością Oddziału Wrocławskiego, mającym formę krótkiego sympozjum naukowego, połączonego ze spotkaniem towarzyskim. Celem DWF jest zaprezentowanie zgromadzonej publiczności bieżących osiągnięć i kierunków badań fizycznych prowadzonych w instytucjach naukowych funkcjonujących na terenie Wrocławia oraz wręczenie młodym naukowcom nagrody za najlepszą publikację naukową z fizyki.

Tegoroczny Dzień Wrocławskiej Fizyki zgromadził ponownie kilkadziesiąt osób zawodowo zajmujących się fizyką, w tym sporą grupę studentów, doktorantów i nauczycieli. Imprezę otworzyła Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTF kol. Ewa Dębowska oraz przedstawiciele współorganizatorów: Rektor PWr Arkadiusz Wójs (fizyk), Rektor UWr Robert Olkiewicz (również fizyk) oraz Dyrektor INTiBS PAN Dariusz Kaczorowski (fizyk, a jakże). Po ich krótkich wystąpieniach Przewodnicząca przedstawiła działalność Towarzystwa oraz Oddziału Wrocławskiego. Następnie wygłoszone zostały trzy wykłady o bardzo aktualnej tematyce: „Czy możemy nauczyć sieć neuronową fizyki? Czyli o uczeniu maszynowym w nauce” Jarosława Pawłowskiego z WPPT PWr, „Nietrywialne własności materiałów topologicznych w pobliżu zera absolutnego” Tomasza Cichorka z INTiBS PAN oraz „Współczesne możliwości obserwacji mikroświata” Marka Nowickiego z WFiA UWr.

Nagrodę za najlepszą pracę naukową otrzymali w tym roku dr inż. Mateusz Dyksik z Politechniki Wrocławskiej za artykuł pt. „Polaron Vibronic Progression Shapes the Optical Response of 2D Perovskites”, oraz studentka drugiego stopnia fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim Agnieszka Jażdżewska za artykuł pt. „Transition to the Haldane phase driven by electron-electron correlations”. Oboje laureatów poproszono o wygłoszenie krótkich prelekcji przedstawiających najważniejsze tezy tych prac, niestety obecny mógł być jedynie doktor Dyksik, drugie wystąpienie zaprezentował za to zeszłoroczny nagrodzony, mgr inż. Bartosz Krajewski.

Z anonimowych ankiet zebranych od uczestników wynika jednoznacznie, że II DWF był imprezą udaną, a środowisko jest głodne takich spotkań. Wskazanym mankamentem było niedostatek czasu przeznaczonego na dyskusję i zbyt krótkie przerwy między wykładami. Przyszłoroczny Dzień Wrocławskiej Fizyki będzie miał z pewnością bardziej rozbudowaną część towarzyską. Para zdjęć z imprezy: 1, 2.


II Dzień Wrocławskiej Fizyki

Zachęceni ciepłym przyjęciem zeszłorocznej inicjatywy zorganizowania Dnia Wrocławskiej Fizyki (DWF) jako spotkania wrocławskiego środowiska osób związanych z badaniami oraz nauczaniem fizyki chcielibyśmy zaprosić Państwa na drugą edycję wydarzenia. Znów przyświeca nam cel upowszechniania fizyki, przede wszystkim badań prowadzonych we Wrocławiu, oraz integracji środowiska.

Drugi DWF ponownie zorganizowany jest w formie krótkiego sympozjum. W sposób popularny zaprezentowane zostaną osiągnięcia i kierunki badań prowadzonych we wrocławskich instytucjach naukowych, wręczona również zostanie Nagroda dla młodych badaczy za najlepszą opublikowaną pracę. Przerwa kawowa oraz lunch będą okazją do nawiązania nowych kontaktów lub odbudowania więzi między uczestnikami.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. W tym roku DWF odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r., w godzinach 10.30-15.00, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej (Wybrzeże St. Wyspiańskiego 40). Impreza jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji. Szczegółowy program można znaleźć na załączonym plakacie. Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez wysłanie maila na adres ptf@pwr.edu.pl.


Inauguracja projektu QuanTour

W ramach obchodów stulecia fizyki kwantowej, ogłoszonego przez UNESCO oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ, przypadającego na rok 2025, Niemieckie Towarzystwo Fizyczne zainicjowało projekt QuanTour, którego zadaniem jest popularyzacja technologii kwantowych oraz zapoznanie szerokiego grona odbiorców ze specyfiką pracy naukowców w różnych krajach europejskich. W ramach tego projektu źródło emitujące pojedyncze kwanty promieniowania elektromagnetycznego (źródło pojedynczych fotonów), stanowiące niezbędny element sieci kwantowych, będzie przekazywane między europejskimi laboratoriami prowadzącymi badania w tej tematyce. Projekt będzie trwał rok i weźmie w nim udział 12 krajów, w tym Polska, dokąd źródło zawita 24 lutego 2025 roku. Koordynatorem projektu na terenie naszego kraju jest dr inż. Anna Musiał z Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur (Katedra Fizyki Doświadczalnej) z Politechniki Wrocławskiej. Do udziału w projekcie zgłosił się także Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 14 kwietnia w siedzibie Niemieckiego Instytutu Metrologicznego (PTB) w Berlinie odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu, w którym wzięła udział delegacja z Politechniki Wrocławskiej. W jej skład weszli także studenci Fizyki Technicznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki: Helena Janowska, Paulina Szott i Tomasz Gzyl.

Więcej informacji o projekcie oraz jego rozpoczęciu w notatce.


Nagroda OWr PTF za pracę naukową za rok 2023

Ogłaszamy drugą edycję nagrody dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową z fizyki opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym, której pierwszy autor lub autorka jest afiliowany we wrocławskiej instytucji.

Do konkursu może przystąpić osoba przed doktoratem lub co najwyżej 7 lat po doktoracie, przedłużone o urlopy związane z opieką i wychowaniem dzieci. Termin zgłaszania kandydatur mija 30 kwietnia 2024 r., do zgłoszenia należy dołączyć dwie opinie odnośnie publikacji, sporządzone przez samodzielnych pracowników nauki. Nagrodę zgłosić może członek OWr PTF lub sam autor, na adres ptf@pwr.edu.pl lub do dowolnego członka zarządu OWr PTF. Wysokość nagrody na ten rok została ustalona na 4000 zł, minus podatek.

Informujemy również o terminie organizacji II Dnia Wrocławskiej Fizyki, w tym roku odbędzie się on w sobotę 25 maja na Politechnice Wrocławskiej. Wkrótce podamy bardziej szczegółowe informacje.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Nagrodzie! Pełen regulamin nagrody.


Sprawozdanie z działalności Oddziału

w latach 2022-2023

Upłynęła kolejna kadencja Zarządu OWr PTF. Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności naszego Oddziału oraz zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zachęcamy do większego osobistego zaangażowania w prace Oddziału oraz płacenia składek. Towarzystwo jest silne siłą i zaangażowaniem swoich członków.

Sprawozdanie za lata 2022-2023

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego


Nagrody PTF za rok 2023

Przyznano Nagrody Naukowe PTF. Najważniejszym wyróżnieniem, Medalem Mariana Smoluchowskiego, został uhonorowany prof. Ryszard Horodecki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, za wybitny wkład w rozwój podstaw teorii informatyki kwantowej. Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza przyznano dr. hab. Michałowi Parniakowi z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, który informatykę kwantową rozwija praktycznie, konstruując urządzenia wykorzystujące kontrolę światła oddziałującego z materią na poziomie kwantowym.

Nagrodzono również osoby związane z Oddziałem Wrocławskim PTF. Nagrodę im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską otrzymał mgr Radosław Szymon z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. "Charakteryzacja własności strukturalnych i elektrycznych struktur półprzewodnikowych na bazie Zn(Cd, Mg) wzrastanych na podłożach Si oraz Al2O3", której promotorką była dr inż. Eunika Zielony. Nagrodą PTF za popularyzację fizyki i Medalem im. Krzysztofa Ernsta wróżniono zespół odpowiedzialny za organizację imprez okolicznościowych związanych z Rokiem Wolfkego, w tym Prezes naszego Oddziału, prof. Ewę Dębowską. Wyróżnienie w konkursie na Nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki otrzymała Joanna Biel-Kiepura.

Nagrody zostaną wręczone podczas 48. Zjazdu Fizyków Polskich.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Informacje o pozostałych nagrodach.


I Dzień Wrocławskiej Fizyki - podsumowanie

Paradoksem jest, że w czasach gwałtownego rozwoju technologicznego, który dotyka nieomal każdą sferę naszego życia, a będącego w znacznej mierze wykorzystaniem wiedzy fizycznej w praktyce, fizyka wydaje się tracić na wartości w oczach społeczeństwa. Działalność statutowa PTF, czyli upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między osobami związanymi zawodowo z fizyką oraz reprezentowanie ich środowiska w społeczeństwie, jest niewątpliwie jednym ze sposobów zaradzenia takiemu stanowi rzeczy.

Aby wykreować nową formę realizacji swoich zadań, Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF postanowił zainaugurować Dzień Wrocławskiej Fizyki, który ma stać się dorocznym spotkaniem fizyków i sympatyków fizyki z obszaru objętego działalnością oddziału, mającym formę krótkiego sympozjum naukowego połączonego ze spotkaniem towarzyskim. W czasie DWF prezentowane będą bieżące osiągnięcia i kierunki badań fizycznych prowadzonych w instytucjach naukowych funkcjonujących na terenie Wrocławia oraz wręczana będzie młodym naukowcom nagroda za najlepszą publikację naukową z fizyki.

Pierwszy DWF odbył się w sobotę 3 czerwca 2023 roku w Sali im. Jana Rzewuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Współorganizatorami i sponsorami I DWF były trzy instytucje od lat reprezentujące nauki fizyczne we Wrocławiu: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska (Wydział Podstawowych Problemów Techniki) i Uniwersytet Wrocławski (Wydział Fizyki i Astronomii). Tegoroczne wydarzenie zgromadziło około 70 uczestników – pracowników i studentów wspomnianych instytucji oraz kilkoro uczniów i nauczycieli fizyki.

Imprezę otworzyły krótkie wystąpienia przedstawicieli współorganizatorów (Dziekana WFiA UWr prof. dr hab. Michała Tomczaka, Dziekana WPPT PWr prof. dr hab. Pawła Machnikowskiego i Zastępcy Dyrektora INTiBS PAN ds. Naukowych prof. dr hab. Artura Bednarkiewicza) oraz Przewodniczącej OWr PTF dr hab. Ewy Dębowskiej. Następnie wygłoszone zostały trzy wykłady: „Fizyka fundamentalna: czego nie wiemy, a co koniecznie chcielibyśmy wiedzieć” Jerzego Kowalskiego-Glikmana z UWr, „Generacja superkontinuum i inne zjawiska nieliniowe w światłowodach” Karola Tarnowskiego z PWr oraz „Lawinowa emisja fotonów w nanomateriałach: właściwości i zastosowania” Artura Bednarkiewicza z INTiBS PAN.

Nagrodę za najlepszą pracę naukową otrzymali dr Michał Marczenko za artykuł pt. „Reconciling Multi-messenger Constraints with Chiral Symmetry Restoration”, oraz mgr inż. Bartosz Krajewski za artykuł pt. „Restoring Ergodicity in a Strongly Disordered Interacting Chain”. Obaj laureaci zostali zaproszeni do wygłoszenia krótkich prelekcji przedstawiających najważniejsze tezy tych prac.

Zebrane ankiety uczestników pokazały, że zaproponowany format imprezy wydaje się wypełniać lukę w bogatym życiu naukowym wrocławskich fizyków. A entuzjastyczne przyjęcie I Dnia Wrocławskiej Fizyki przez uczestników zachęca do kontynuowania tej szczególnej formy spotkań środowiskowych. Zarząd OWr PTF ma nadzieję w kolejnych latach rozwijać inicjatywę DWF, m.in. poprzez szersze otwarcie się na publiczność spoza ścisłego środowiska fizyków. Kilka zdjęć z imprezy: 1, 2, 3, 4, 5.


I Dzień Wrocławskiej Fizyki

W celu wypełniania podstawowych zadań stojących przed Polskim Towarzystwem Fizycznym, takich jak upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami oraz reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF postanowił zainaugurować Dzień Wrocławskiej Fizyki. Jest to w zamyśle cykliczne spotkanie wrocławskiego środowiska fizyków i sympatyków fizyki, zorganizowane w formie krótkiego sympozjum, podczas którego szerokiej publiczności zaprezentowane zostaną osiągnięcia i kierunki badań prowadzonych we wrocławskich instytucjach badawczych oraz wręczona zostanie Nagroda za najlepszą pracę naukową.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. W tym roku spotkanie odbędzie się 3 czerwca (sobota) w godzinach 10.30-15.00, w sali im. Jana Rzewuskiego przy pl. Maksa Borna 9. Impreza jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych fizyką. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu!

Szczegółowy program spotkania. Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez wysłanie maila na adres ptf@pwr.edu.pl


Nagroda OWr PTF za pracę naukową

Oddział Wrocławski PTF postanowił wystąpić z inicjatywą ufundowania nagrody dla młodych naukowców za najlepszą opublikowaną pracę naukową z fizyki opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym, której pierwszy autor lub autorka jest afiliowany we wrocławskiej instytucji.

Do konkursu może przystąpić osoba przed doktoratem lub co najwyżej 7 lat po doktoracie, przedłużone o urlopy związane z opieką i wychowaniem dzieci. Termin zgłaszania kandydatur mija 30 kwietnia 2023 r., do zgłoszenia należy dołączyć dwie opinie odnośnie publikacji, sporządzone przez samodzielnych pracowników nauki. Nagrodę zgłosić może członek OWr PTF lub sam autor, na adres ptf@pwr.edu.pl lub do dowolnego członka zarządu OWr PTF. Wysokość nagrody na ten rok została ustalona na 4000 zł, minus podatek.

Wspomniany w Regulaminie Dzień Wrocławskiej Fizyki jest również nowym przedsięwzięciem, które chcemy powołać do życia w celu wypełniania podstawowych zadań PTF, czyli promocji nauki oraz integracji środowiska. Odbędzie się on w sobotę 3 czerwca 2023 r. Wkrótce podamy bardziej szczegółowe informacje.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Nagrodzie! Pełen regulamin nagrody.


Nagrody PTF za rok 2022

Wręczono coroczne Nagrody Naukowe PTF. Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza przyznano prof. dr. hab. Andrzejowi Stupakiewiczowi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Uhonorowany został on za „Cykl wybitnych prac naukowych dotyczących bardzo aktualnego odkrycia i wyjaśnienia mechanizmów ultraszybkiego przełączania magnetyzacji w warstwach granatów”.

Nagrodzono również osobę zgłoszoną przez Oddział Wrocławski PTF: Nagrodę im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską otrzymała pani mgr Małgorzata Strzałka z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. „Pomiar splątania pomiędzy układem i otoczeniem powstającego podczas czystej dekoherencji fazowej”, której promotorką była dr hab. inż. Katarzyna Roszak.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Informacje o pozostałych nagrodach.


POLSKA KONFERENCJA OPTYCZNA, PKO'2022

Sekcja Optyki PTF zaprasza na VI edycję Polskiej Konferencji Optycznej, która odbędzie się w Płocku w dniach 12-15 czerwca 2022.

Prosimy o wstępną rejestrację i przysyłanie propozycji prezentacji do 1 kwietnia 2022. Szczegółowe informacje o wydarzeniu, wraz z najważniejszymi terminami, znajdują się na stronie internetowej. Kontakt z organizatorami: pko2022@candela.org.pl

Z poważaniem,

Ewa Weinert-Rączka i Czesław Radzewicz.


Sprawozdanie z działalności Oddziału

w latach 2020-2021

Zarząd OWr PTF zakończył kolejną kadencję. Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności naszego Oddziału w trudnym czasie pandemii. Chcielibyśmy, żeby stało się ono zachętą do większego osobistego zaangażowania w działalność Oddział lub stało się przyczynkiem do konstruktywnej krytyki. Towarzystwo jest silne siłą swoich członków.

Sprawozdanie za lata 2020-2021

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego


List otwarty do MEN

Podczas wrześniowego Walnego Zjazdu Delegatów PTF przyjęto uchwało w sprawie wysłania do Ministra Edukacji i Nauki list otwartego w sprawie sytuacji związanej z nauczaniem fizyki w polskich szkołach.

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu i rozpropagowanie go.


Nagrody PTF za rok 2021

Po raz kolejny przyznano nagrody PTF. Najważniejsze wyróżnienie, medal Mariana Smoluchowskiego, otrzymał prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula za wybitny wkład do elektrodynamiki kwantowej i rozwoju fizyki w Polsce. Nagroda Naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza trafiła do rąk prof. dr. hab. Antoniego Szczurka za zaproponowanie oraz przeprowadzenie pionierskich badań dotyczących reakcji wywołanych fotonami, a w szczególności badań zderzeń foton-foton przy bardzo wysokich energiach.

Nagrodzono również osoby zgłoszone przez Oddział Wrocławski PTF: Wyróżnienie za pracę doktorską otrzymał dr Mateusz Szatkowski z Politechniki Wrocławskiej za rozprawę "Fine Structures of Light Generation with Spatial Light Modulators", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Masajdy, a Wyróżnienie PTF dla nauczyciela mgr Marta Młyńczyk z Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Informacje o pozostałych nagrodach.


Zmarł Bernard Jancewicz

Z ogromnym żalem informujemy, że 16 maja 2021 roku zmarł dr hab. Bernard Jancewicz, wieloletni członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTF.

Nekrolog.


Nagrody PTF za rok 2020

Z przyjemnością informujemy, że Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2020 przyznano prof. Dariuszowi Kaczorowskiemu z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrodzono również inne osoby zgłoszone przez Oddział Wrocławski PTF: Wyróżnienie za pracę magisterską otrzymał mgr Maksymilian Środa z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę pt: „Spin transport in disordered Hubbard chains with broken SU(2) symmetry”, natomiast Nagrodę PTF II stopnia dla Wyróżniających się Nauczycieli przyznano mgr Annie Bukiewicz-Szul z LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu za odkrywanie uczniowskich talentów i rozbudzanie zainteresowań fizyką, astronomią i techniką.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Informacje o pozostałych nagrodach.


Sprawozdanie z działalności Oddziału

w latach 2018-2019

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Być może będzie ono przyczyną konstruktywnej krytyki, początkiem dyskusji, inspiracją do nowych działań lub zachętą do większego osobistego zaangażowania się w działalność Oddziału, do której gorąco zapraszamy podczas Roku Fizyki.

Sprawozdanie za lata 2018-2019

Protokół z zebrania


XLV Zjazd Fizyków Polskich

Organizowany przez Oddział Krakowski PTF

45. Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez uczelnie wyższe związane z nauczaniem i badaniami fizycznymi, odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Krakowie.

Więcej informacji na stronie Zjazdu.


XLIV Zjazd Fizyków Polskich

Organizowany przez Oddział Wrocławski PTF

Mamy przyjemność ogłosić, że 44. Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, odbył się we wrześniu 2017 roku we Wrocławiu. Serdecznie dzięujemy wszystkim uczestnikom!

Więcej informacji na stronie Zjazdu.


XIV edycja konkursu FIZBIT

Oprogramowanie popularyzujące fizykę

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu na oprogramowanie popularyzujące fizykę. Termin składania prac: 11 kwietnia 2018 roku.

Strona konkursu


Olimpiada Fizyczna

Przy Oddziale Wrocławskim PTF działa Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej organizujący zawody dla uczniów z województwa dolnośląskiego. Przewodniczącym Komitetu jest dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr, a sekretarzem dr Jacek Brona. Obecnie realizowana jest 68. OF. Bliższe informacje o kolejnych etapach Olimpiady i osobach zakwalifikowanych do nich znaleźć można na stronie.


Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny
im. Bożeny Koronkiewicz

Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wszyscy Finaliści i Laureaci Konkursu, otrzymują nagrody rzeczowe a Laureaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Politechnice Wrocławskiej lub Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego bez postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie.


Cykl wykładów dla uczniów

Wykłady z fizyki

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich na wykłady z fizyki z pokazami. Będą się one odbywały w soboty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej przy pl. Maksa Borna 9, w Sali im. Jana Rzewuskiego, według harmonogramu .


Cykl wykładów popularnonaukowych

Wykłady z astronomii z pokazem nieba

Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych na wykłady z astronomii z obserwacjami. Będą się one odbywały w piątki po zmierzchu w Instytucie Astronomicznym przy pl. Kopernika 11 według harmonogramu podanego na stronie:.

Harmonogram wykładów


Seminarium Środowiskowe

"Problemy dydaktyki fizyki"

Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają nauczycieli fizyki (i inne osoby zainteresowane dydaktyką fizyki) do udziału w seminariach środowiskowych "Problemy dydaktyki fizyki" . W ramach tych spotkań chcemy dyskutować na tematy związane z nauczaniem fizyki na różnych etapach edukacyjnych, jak również umożliwić Państwu wysłuchanie ciekawych wykładów z fizyki i o fizyce. Seminaria będą odbywały się w środy, o godz. 16.00, w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, pl. Maksa Borna 9, w sali 119. Więcej informacji na stronie.


Zajęcia edukacyjne dla licealistów

Szkolne Warsztaty Fizyczne

Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pod patronatem Oddziału Wrocławskiego PTF organizuje, dwa razy do roku, Szkolne Warsztaty Fizyczne (WF). Jest to propozycja wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla licealistów obejmujących tematykę fizyczną i promujących aktywność fizyczną. Więcej informacji na profilu WF-ów na Facebooku.


Cykl wykładów popularnonaukowych

Wydział Podstawowych Problemów Techniki oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów, nauczycieli i inne osoby zainteresowane fizyką na doroczny cykl wykładów popularnonaukowych. Będą się one odbywały w sali 322 gmachu A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 według załączonego harmonogramu.

Harmonogram wykładów


Turniej Młodych Fizyków

Ogólnopolski półfinał również we Wrocławiu!

Dzięki staraniom Zarządu Oddziału PTF Wrocław dołączył do grupy miast organizujących półfinał polskiej edycji Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IYPT), który jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych z fizyki, łączących w sobie elementy pracy naukowej, pracy zespołowej oraz umiejętności prezentacji wyników badań. Więcej informacji na stronie oraz na profilu na Facebooku.

Posiedzenia naukowe

Najbliższe posiedzenia

Na kolejnym posiedzeniu naukowym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, połączonym z Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej, które odbędzie się w sali 322 budynku A-1, przy Wybrz. St. Wyspiańskiego 27 w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godz. 11:15

prof. Roman Sobolewski

z Departments of Electrical and Computer Engineering and Physics and Astronomy, and the Materials Science Program and Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester, Rochester, USA wygłosi wykład pt.

„Superconducting single-photon detectors - twenty+ years”


Serdecznie zapraszamy!

Plakat posiedzenia

Poprzednie posiedzenia:

dr hab. Aleksander Wittlin

prof. Andrzej Zięba

prof. Józef Spałek

prof. Krzysztof Rogacki

prof. Artur Podhorodecki

dr Maciej Kowalczyk

prof. James Lattimer

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz

prof. Krzysztof Rogacki

prof. David Blaschke

prof. James Freericks

dr hab. Piotr Fita

prof. dr hab. Piotr Magierski

prof. Günter Hasinger

dr hab. Piotr Błoński

dr hab. Monika Wilamowska-Zawłocka

prof. dr hab. Michał Tomczak

prof. Szymon Pustelny

dr hab. Paweł Kryszkiewicz

prof. Michał Tomczak

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański

dr Anna Fogtman

dr Maciej Jankowski

dr hab. Jakub Szlachetko

prof. Andrzej Pigulski

prof. Chihiro Sasaki

prof. Szymon Malinowski

prof. David Blaschke

dr Paweł Tomaszewski

dr hab. Michał Nikodem

dr Krzysztof Petelczyc

prof. Johann Rafelski

prof. Paweł Moskal

prof. Christian Maes

prof. Maciej Nowak

prof. Richard Kerner

prof. Andrzej Miniewicz

prof. Dariusz Kaczorowski

prof. Muhammet Toprak

prof. Kazimierz Różański

prof. Maciej Krawczyk

dr hab. Tomasz Antosiewicz

prof. Karol Życzkowski

dr hab. Zbigniew Śniadecki

dr hab. Renata Kierepko

prof. Albert Ferrando

prof. Maciej Wojtkowski

prof. Włodzisław Duch

prof. Krzysztof Sacha

Prof. Dariusz Kaczorowski

Dr Piotr Kolenderski

Dr Paweł Tomaszewski

Prof. Jerzy Lukierski

Prof. Zbigniew Nawrat

Prof. Paweł Moskal

prof. Marek Stankiewicz

prof. Piotr Perlin

prof. Adam Proń

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz

prof. Helmut Satz

prof. Johanna Stachel, prof. Peter Braun-Munzinger

Prof. Czesław Skierbiszewski

Prof. Czesław Radzewicz

Dr Sławomir Drobczyński


Seminaria we Wrocławiu

Informacje o wszystkich seminariach fizycznych obywających się we Wrocławiu można znaleźć na poniższych stronach poszczególnych instytutów.

Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr
Instytut Fizyki Teoretycznej UWr
Katedry Fizyki PWr
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN